ONDERHOUDVOORSCHRIFTEN  voor geoliede parketvloeren. 

ONDERHOUD VAN MET OLIE BEHANDELDE PARKETVLOEREN BIJ NORMAAL GEBRUIK.

 

OPMERKING: wijzigingen in onderhoud zijn mogelijk, bvb. bij renovatie is het niet altijd aangeraden met water te werken, een alternatief onderhoud wordt dan voor u opgesteld.

 

Uw parketvloer werd behandeld met een impregnerende parketolie. Dit is een van de mogelijke systemen en combineert het fraaie uitzicht van een geboende vloer met het gemakkelijke onderhoud van een geverniste parket. Opdat uw parket met de jaren een nog mooiere uitstraling zou krijgen is een simpel, maar regelmatig onderhoud noodzakelijk. Indien het nodige onderhoud niet tijdig of juist wordt uitgevoerd zullen de kosten om de vloer terug in orde te krijgen snel oplopen.

 

Dagelijks onderhoud.

Stof wegnemen met stofzuiger of bvb “swiffer”. Aanwezigheid van aarde uit de tuin, of erger nog wit zand uit de zandbak zullen de slijtage van de olielaag versnellen, en nopen dus tot een grotere frequentie van deze en onderstaande onderhoudsbeurten. Algemeen geldt dat gelijkvloerse etages meer onderhevig zijn aan slijtage dan parketvloeren op hogere etages. Strategisch geplaatste professionele vloermatten zijn geen overbodige luxe op gelijkvloerse etages.

 

Wekelijks onderhoud.

Regelmatig de parketvloer dweilen met een uitgewrongen dweil. Daar olie een openporige afwerking aan het parket geeft, moet het vuil ook tot diep in de poriën weggenomen worden. Daarom moet aan het water het reinigingsmiddel de speciaal voor geoliede vloeren ontworpen parketzeep toegevoegd worden. Een parketvloer waarvan de beschermde oppervlaktelaag niet meer intact is (krassen doorheen de olielaag of verregaande slijtage) mag nooit met water in aanraking  komen. Dit zou het hout onomkeerbaar vergrijzen, zodat afschuren onvermijdelijk wordt.  Zodra dergelijke beschadigingen waargenomen worden deze plek  onmiddellijk behandelen met olie (zie Intensief reinigen en vernieuwen). Zwarte vlekken (bv van rubberzolen) kan men gemakkelijk verwijderen met een niet pluizende doek gedrenkt in de onderhoudswas.

 

Opfrissen van de parketvloer.

Afhankelijk van de intensiteit waarmee de vloer wordt belopen, in de regel om de drie maanden en op de meest belopen plaatsen om de maand, moet het parket grondig gereinigd worden. Dit gebeurt met de onderhoudswas. Dit unieke product bevat enerzijds een oplosmiddel dat het vuil en de afgesleten wasdeeltjes oplost, en anderzijds ook aangepaste oliën  zodat het parket terug gevoed wordt. Het parket moet ingewreven worden met een niet pluizende katoenen doek en een beetje onderhoudswas. Indien te veel was gebruikt wordt zal een vette laag achterblijven; die moet men onmiddellijk afwrijven met een droge doek. Daarna kan men de vloer polieren met een boenmachine of een wollen doek om meer glans te bekomen.

 

Intensief reinigen en vernieuwen.

Na verloop van tijd (bij huishoudelijk gebruik de eerste keer na ongeveer een jaar, daarna langer) zal een op de hierboven beschreven wijze onderhouden parketvloer toch een wat schraler uitzicht vertonen. Dan wordt het tijd om de vloer een nieuwe laag olie te geven. Dit kan ook plaatselijk op de meest aangetaste plekken gebeuren, zodat het niet nodig is de meubelen te verhuizen. Olie kan immers worden geplaatst zonder zichtbare aanzetten. (bij gepigmenteerde olie is dit moeilijker). De vloer moet eerst volledig worden zuiver gemaakt op de hierboven beschreven wijze, zodat zeker geen vuil wordt ingekapseld in de nieuwe laag olie. De hardnekkige vlekken moet men verwijderen met de fijne staalwol (nr 0)  en een beetje onderhoudswas door te wrijven in de richting van de houtvezel. Het volledig renoveren van de vloer wordt best aan de vakman overgelaten. Herstellingen  kan men doen door op de plaatsen waar dit nodig is een dunne laag parket olie aan te brengen met een blokborstel en droge doeken. Steeds uitstrijken in de richting van de houtnerf. Voor kleine stukjes kan men ook enkel een doek gebruiken. De olie moet steeds in een dunne laag worden aangebracht. Indien het resultaat niet bevredigend is nog een tweede laag aanbrengen op dezelfde wijze.

 


 

ONDERHOUD VAN MET OLIE BEHANDELDE PARKETVLOEREN BIJ INTENSIEF GEBRUIK

 

Uw parketvloer werd behandeld met een impregnerende parketolie. Dit is een van de mogelijke systemen en combineert het fraaie uitzicht van een geboende vloer met het gemakkelijke onderhoud van een geverniste parket. Opdat uw parket met de jaren een nog mooiere uitstraling zou krijgen is een simpel, maar regelmatig  onderhoud noodzakelijk. Indien het nodige onderhoud niet tijdig of juist wordt uitgevoerd zullen de kosten om de vloer terug in orde te krijgen snel oplopen.

 

Dagelijks onderhoud.

Stof wegnemen met stofzuiger of bvb “swiffer”. Aanwezigheid van aarde uit de tuin, of erger nog wit zand uit de zandbak zullen de slijtage van de olielaag versnellen, en nopen dus tot een grotere frequentie van deze en onderstaande onderhoudsbeurten. Algemeen geldt dat gelijkvloerse etages meer onderhevig zijn aan slijtage dan parketvloeren op hogere etages. Strategisch geplaatste professionele vloermatten zijn geen overbodige luxe op gelijkvloerse etages.

 

Regelmatig onderhoud.

Regelmatig de parketvloer dweilen met een uitgewrongen dweil. Daar olie een openporige afwerking aan het parket geeft, moet het vuil ook tot diep in de poriën weggenomen worden. Daarom moet aan het water het reinigingsmiddel de speciaal voor geoliede vloeren ontworpen parketzeep toegevoegd worden. Een parketvloer waarvan de beschermde oppervlaktelaag niet meer intact is (krassen doorheen de olielaag of verregaande slijtage) mag nooit met water in aanraking  komen. Dit zou het hout onomkeerbaar vergrijzen, zodat afschuren onvermijdelijk wordt.  Zodra dergelijke beschadigingen waargenomen worden deze plek  onmiddellijk behandelen met olie (zie Intensief reinigen en vernieuwen). Zwarte vlekken (bv van rubberzolen) kan men gemakkelijk verwijderen met een niet pluizende doek gedrenkt in de onderhoudswas.

 

Opfrissen van de parketvloer.

De frequentie van een grondige reinigingsbeurt met de onderhoudswas is afhankelijk van de intensiteit waarmee de vloer wordt belopen. Voornamelijk de loopzones zullen regelmatig een beurt moeten krijgen. Nadat de parketvloer op de hoger beschreven wijze (Regelmatig onderhoud)  proper en droog gemaakt is volgt een reiniging met de onderhoudswas. Dit unieke product bevat enerzijds een oplosmiddel dat het vuil en de afgesleten wasdeeltjes oplost, en anderzijds ook aangepaste oliën en wassen (Carnauba en Candelia) zodat het parket terug gevoed wordt. Een kleine hoeveelheid was wordt op de vloer uitgegoten en verdeeld met een grove borstel op de boenmachine, of een beige pad op de eenschijfpoliermachine. Na het drogen polieren met een viltschijf op de boenmachine of een witte pad op de eenschijfpoliermachine.

 

Intensief reinigen en vernieuwen.

Na verloop van tijd (bij huishoudelijk gebruik de eerste keer na ongeveer een jaar, daarna langer) zal een op de hierboven beschreven wijze onderhouden parketvloer toch een wat schraler uitzicht vertonen. Dan wordt het tijd om de vloer een nieuwe laag olie te geven. Dit kan ook plaatselijk op de meest aangetaste plekken gebeuren, zodat het niet nodig is de meubelen te verhuizen. Olie kan immers worden geplaatst zonder zichtbare aanzetten. (bij gepigmenteerde olie is dit moeilijker). De vloer moet eerst volledig worden zuiver gemaakt op de hierboven beschreven wijze, zodat zeker geen vuil wordt ingekapseld in de nieuwe laag olie. De hardnekkige vlekken moet men verwijderen met de fijne staalwol (nr 0)  en een beetje onderhoudswas door te wrijven in de richting van de houtvezel. Het volledig renoveren van de vloer wordt best aan de vakman overgelaten. Herstellingen  kan men doen door op de plaatsen waar dit nodig is een dunne laag parket olie aan te brengen met een blokborstel en droge doeken. Steeds uitstrijken in de richting van de houtnerf. Voor kleine stukjes kan men ook enkel een doek gebruiken. De olie moet steeds in een dunne laag worden aangebracht. Indien het resultaat niet bevredigend is nog een tweede laag aanbrengen op dezelfde wijze.

 

  parketzeep    osmo-1-liter


 

Onderhoudsproducten bestellen