AABLOS

PARKETVLOEREN

uzin MK 95 1comp PU lijm 16kg

Printen
1 component PU lijm voor de verlijming van parketvloeren
Mk95 Blech Rgb 02 355e4b0dfd

Verkoopprijs zonder BTW: 69,42 €
Beschrijving

UZIN MK 95

Oplosmiddel en watervrij, hard-elastische polyurethaan parketlijm

ZIN MK 95

Omschrijving en toepassing :1-componenten PU-kleefstof volgens DIN EN 14 293 met hard elastische lijmrillen voor alle courante parkettypes, snelafbindend, speciaal geschikt voor de plaatsing van vochtgevoelige houtsoorten en formaten.

Geschikt o.a. voor:

$1·         Strokenparket

$1·         meerlagig parket/kant – en klaar parket

$1·         massieve plankenvloeren

$1·         exotische houtsoorten (zie rubriek belangrijk)

$1·         niet voor mozaïek en 10 mm massief parket verwerken(wel geschikt voor mozaïek als onderparket)

Geschikt op droge ondergronden met uitstekende trekvastheid, zoals o.a. cementdekvloer, calciumsulfaat- en gietasfaltdekvloer, (gietasfaltdekvloeren moeten eerst voorgestreken worden, zie ondergrondvoorbereiding), spaanplaten, V 100 (Duitse norm), op parket geschikte UZINonderlagen alsook op vloerverwarming (warm water). De toepassing van oplosmiddelhoudende lijm wordt meer en meer afgeraden, en dispersielijmen op waterbasis zijn voor parket soms beperkt inzetbaar, daarom: De UZIN MK 95 hard-elastische polyurethaan parketlijm – oplosmiddel-, watervrij en snel – is technische het meest betrouwbaar alternatief.

Productvoordelen /Eigenschappen:

1-component PU-lijm, met snelle aanvangshechting en gunstige opentijd. Oplosmiddel- en watervrij, voorkomt schotelvorming bij verlijming. De hard-elastische lijmril houdt het parket stevig vast op de ondergrond en voorkomt daardoor verdere vervormingen, „zwemmen” van de parketvloer. De snelle afbinding en uitharding van de parketlijm laat toe dat de parketvloer na ca. 24 uur kan geschuurd worden. Bijge volg kan het parket ook snel afgewerkt worden. Bindmiddel: Vochtuithardende polyurethaan-prepolymeer.

$1·         Zeer goed verstrijkbaar

$1·         Hoge beginhechting

$1·         Lijmrillen blijven goed staan

$1·         Trekt snel aan

$1·         Hard-elastische lijmril

$1·         Bind snel af

$1·         Universele toepassing

$1·         Lijmvlekken kunnen van het parket verwijderd worden

$1·         Watervrij

$1·         Oplosmiddelvrij

$1·         EMICODE EC 1 R PLUS/Zeer emissie-arm PLUS

$1·         Giscode RU 1/Oplosmiddelvrij

Technische gegevens:

Verpakking: 16 kg /metaal verpakking

Houdbaarheid: minimum 6 maanden

Kleur: beige

Verbruik: ca. 1000 g /m2

Verwerkingstemperatuur: minstens 15 °C vloertemp.

Wachttijd: geen*

Inlegtijd /opentijd: 50 – 60 minuten*

Belastbaar: na ca. 24 uur*

Schuurbaar /afwerken: na ca. 24 uur*

Eindsterkte: na 3 – 5 dagen*

*Bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid.

PRODUCTINFORMATIE

1-K PU parketlijm

Verbruik:

Belangrijk:

3 Niet geopende verpakkingen zijn minimum 6 maanden houdbaar op een koele, droge plaats en gevrijwaard tegen vorst. Na opening, de folie van de lijm afhalen. Na gebruik de geopende verpakkingen opnieuw zorgvuldig met de folie afdekken en de lijm zo vlug mogelijk gebruiken.

3 De optimale verwerkingstemperatuur ligt tussen de 18 – 25 °C, vloertemperatuur hoger dan 15 °C, relatieve luchtvochtigheid lager dan 75%. Wanneer het parket onder deze omstandigheden geplaatst wordt en degelijk geacclimatiseerd werd, dan kan het parket reeds na 24 uur geschuurd en afgewerkt worden met bijv. Pallmann lak of olie (www.pallmann.be).

3 Alcohol zoals methanol, ethanol, spiritis, enz. alsook alcoholdampen kunnen de verharding van UZIN MK 95 verstoren of bij geconcentreerde inwerking zelfs verhinderen. Bijgevolg worden deze producten bij de verwerking van UZIN MK 95 best vermeden, alsook reinigingsproducten, verdunners en kunst harslijmen op basis van  alcohol.

3 Opgelet: Wanneer de plaatsing van te droog parket niet volgens de norm geplaatst wordt, zou bij sterke stijging van de luchtvochtigheid vervormingen in het parket kunnen optreden.

3 Voor het verlijmen van exotische houtsoorten: steeds technisch advies inwinnen.

3 Respecteer de informatie en de aanbevelingen in de UZIN producfiches, alsook de aanbevelingen van de parketfabrikant en de professionele voorlichtingsnota’s zoals o.a. de technische voorlichtingsnota van het WTCB TV 218 „houten vloerbedekkingen” of DIN 18 356 „Parkettarbeiten”.

Arbeidsveiligheid :

GISCODE RU 1 – Oplosmiddelvrij. Niet ontvlambaar. Bevat diphenylmethaandiisocyanaat. Xn: Schadelijk bij inademen. Irriterend voor de ogen en de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademen. Voldoende ventilatie verzorgen bij de plaatsing en gebruik een hand crème, draag handschoenen en een bril. Bij aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Bij ongevallen of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen. Indien mogelijk, hem dit blad tonen. Verder dient men de algemene veiligheidsvoorschriften op het etiket en veiligheidsblad te volgen. Geurloos na uitharding, ecologisch en fysiologisch ongevaarlijk. Veroorzaakt geen relevante emissies van formaldehyde, schadelijke – of andere vluchtige organische stoffen. Zeer emissie arm – EMICODE EC 1 R PLUS.

Afval:

Productrestanten niet in de riool, water of in de bodem laten komen. Lege, uitgeschraapte kunststofverpakkingen zijn recycleerbaar. Verpakkingen met vloeibare restinhoud evenals verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud is bouwafval.

Parkettype Vertanding Verbruik

Mozaïekparket (enkel als onderparket) B3 800 – 1000 g /m2

Strokenparket / meerlagig kant-en-klaar parket B11 1000 – 1200 g /m2

Massieve plankenvloeren B11 1200 g/m2

Ondergrondvoorbereiding:

De ondergrond moet druk- en vormvast, vlak, blijvend droog, zuiver en vrij van stoffen zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting. Controleren of de ondergrond voldoet aan de geldende voorschriften, en bij twijfels melden. Vooral bij het plaatsen van parket bevelen we een zorgvuldige controle van de ondergrond aan. Onstabiele lagen of ongerechtigheden die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden, verwijderen door middel van bijv. borstelen, schuren, frezen of kogelstralen. Losse stukken verwijderen en het oppervlak grondig stofzuigen. Absorberende en poreuze ondergronden voorbehandelen met 1-K PU primer UZIN PE 414 Turbo of 2-K epoxy restvochtscherm UZIN PE 460/UZIN PE 480. Droogtijd respecteren. Ondergronden die voldoen aan de ver