AABLOS

PARKETVLOEREN

Het roken van eik is het blootstellen van eik aan ammoniak. De eik reageert hierop door donker te worden al naar gelang het ammoniak concentraat en de tijdsduur. Men spreekt van enkel en dubbel gerookt. Door na het roken te logen of bleken ontstaat vergrijzing.Bij een gevoede afwerking verkrijgt men een bruin tot donkerbruin resultaat. Het donker worden van de eik beperkt zich niet tot de bovenlaag. Bij lang en geconcentreerd roken gaat deze verkleuring tot in de kern van de plank. Spinthout kleurt matig of helemaal niet evenals delen in de eik met minder looizuur. Niet elke plank wordt even donker. Europese maar vooral Franse eik is vanwege het looizuurgehalte uitermate geschikt om gerookt te worden.