AABLOS

PARKETVLOEREN

Akoustiek van parketvloeren - contactgeluid reductie

 

Geluidsreducerende en warmteremmende renovatieplaat 9 mm UZIN Multimoll Top 9

 

 

 

Omschrijving en toepassing:

UZIN Multimoll Top 9 is een verlijmbare, spanningsscheidende tussenvloer ter verhoging van contactgeluidisolatie en loopcomfort voor vele soorten afwerkvloeren zoals parket- en keramische tegelvloeren. De kunstharsgebonden polyestervezelplaat wordt volvlakkig op de ondergrond gelijmd en is dan de ondergrond voor het te lijmen parket of de te verlijmen keramische tegels. Voor toepassingen op vloer en wand binnen. UZIN Multimoll Top 9 kan oa. worden gelijmd met de parketlijmen UZIN MK 92 S PU parketlijm*, UZIN MK 90 PUparketlijm* , UZIN MK 80 S hoogwaardige dispersieparketlijm* en UZIN MK 82. De contactgeluid- en warmte-isolerende tussenvloer voor het spanningsloos leggen van parket-, natuursteen- en keramische tegelvloeren kan worden toegepast op: bewegende ondergronden (bijv. hout) oude ondergronden na uitgewerkte scheur(barst)vorming renovatievloeren met goed vastzittende lijm- en /of egalisatieresten dekvloeren met warm watertransportleidingen die een zeer hoge oppervlakte temperatuur geven. De 9 mm dikke polyestervezelplaat zorgt ervoor dat eventueel optredende trek- en afschuifspanningen tussen  parket en de oude ondergrond tot een onschadelijk niveau worden afgebouwd en zorgt voor sterke  vermindering en grote spreiding van de oppervlaktetemperatuur bij c.v.-waterleidingen in de dekvloer. Dit resulteert in een sterke vermindering van het „plaatselijk sterk uitdrogen” dus krimpen van parket. UZIN Multimoll Top 9 is toepasbaar onder alle soorten parket en vormt tevens een spijkerbare  ondergrond voor het leggen van tapis. Indien nog meer isolerend en temperatuurspreidend vermogen gewenst wordt, kan als spannings-ontkoppelende tussenvloer UZIN Multimoll Top 15* worden toegepast.

Eigenschappen /productvoordelen:

 • [1]Verhoogt loopcomfort bij parket en keramiek
 • [1]Flexibel en stabiel
 • [1]Dampdoorlatend en ademend
 • [1]Universeel onder parket en keramische tegels
 • [1]Gemakkelijk te verwerken en te zagen
 • [1]Groot temperatuurisolerend en spreidend vermogen
 • [1]Ideaal voor renovatieondergronden
 • [1]Watervast, rot- en motbestendig
 • [1]Recyclebaar

Technische gegevens:

Afmetingen: materiaaldikte: ca. 9 mm

plaat form.: 100 x 60 cm

oppervl.: 0,60 m2

Brandklasse: B2 (DIN 4102)

Contactgeluidisolatieverbetering: 10 dB i.c.m. keramische tegels

Elasticiteitsmodulus: ca. 213 N/mm2

Emissies: geen

Gewicht: doos: ca. 37,8 kg

Oppervlak: ca. 6,3 kg /m2

Legklaar: de lijm onder de UZIN Multimoll top 9 platen een nacht laten afbinden alvorens het parket op de platen te lijmen

Lijm verbruik: Afhankelijk van de gekozen lijm, met tanding:

parketlijm: TKB 23/48: ca. 700 – 900 g /m2 tegellijm: TKB C1/C2: ca. 1,5 – 2 kg /m2

Thermische uitzettingscoëfficiënt: 2,5 x 10-5K-1

Trekvastheid: ca. 3,1 N/mm2 (conform DIN 53 457)

Verpakking: doos met 10 platen = 6 m2

Vloerverwarming: geschikt als tussen-isolatievloer onder elektrische vloerverwarming**

Vochtigheidsgehalte (gew.%) max. 0,1 %. Bij wateropslag max 45 gew.%.

Warmtegeleidendheid: ca. 0,09 m2 K/W (conform DIN 52 612)

Warmtedoorlaatweerstand: ca. 0,16 m2 K/W (conform DIN 52 612)

Warmtegeleidingscoëff. ca. 6,2 W/m2 K (conform DIN 52 612)

Waterdampdiffusiestroomdichtheid ca. 218 g /m2 d (conform DIN 52 615)

PRODUCTINFORMATIE

Renovatieplaat

UZIN | A Brand of UFLOOR Systems

Unipro werkt met een kwaliteitssysteem conform de NEN-EN-ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Unipro geleverde producten en diensten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Unipro niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun geldigheid. ©Unipro bv 2006. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Unipro bv. 09-04-08 | rev.: 3

Ondergrond:

De ondergrond moet blijvend droog, effen, vast, scheurvrij, schoon en vrij van stoffen zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting van de lijm, waarmee de platen worden verlijmd. Indien de cementgebonden ondergrond niet blijvend droog is, het zuivere oppervlak voorzien van een vochtscherm op basis van 2 lagen UZIN PE 460 Epoxyprimer/vochtscherm*. Test het oppervlak van de ondergrond met behulp van de kraspen. In geval van anhydriet ondergronden, moet in ieder geval afdoende geschuurd worden en een eventueel aanwezige zwakke laag dient geheel verwijderd te worden. Oude ondergronden schuren en zoveel mogelijk de oude lijm- en egalisatieresten verwijderen. Oneffen ondergronden voorstrijken en egaliseren met het juiste UZIN voorstrijk en -egaliseermiddel en de droogtijden aanhouden. Elke ondergrond in ieder geval goed schuren. Aansluitend zorgvuldig stofzuigen.

Voorstrijk en lijmkeuze: Raadpleeg het UZIN Informatieblad „Parket-lijmwijzer” en stem de lijm-voorstrijkcombinatie af op het te leggen parket. Het is het gemakkelijkst om met dezelfde lijm ook UZIN Mul timoll top 9 te lijmen. Dit hoeft echter niet. UZIN Multimoll top 9 kan worden gelijmd met de parketlijmen UZIN MK 92 S PU parketlijm*, UZIN MK 90 PU parketlijm* en UZIN MK 80 S hoogwaardige dispersieparketlijm* en UZIN MK 82. De gestofzuigde ondergrond voorstrijken met het op de lijm afgestemde voorstrijkmiddel en aanwijzingen om trent droogtijden alvorens te lijmen opvolgen. Een geëgaliseerde ondergrond behoeft niet eerst te worden voorgestreken. Verwerking UZIN Multimoll Top 9 bij toepassing onder keramische tegels: Platen eerst los in verband uitleggen en met een schrobzaag of cirkelzaag op maat zagen. De naden laten verspringen. Bij minerale ondergronden en traptreden 5 mm wandafstand aanhouden. (Advies: neem schrobzaag met fijn houtzaagblad of een cirkelzaag, met 150 mm met 48 tanden hardmetaal ingezet of 60 tanden verchroomd.) Vanuit het midden van het oppervlak de platen weer opnemen en de ondergrond van UZIN MK 92 S* of UZIN MK 90 PU parketlijm* voorzien. Op vlakke ondergrond tanding TKB C1 en op ruwe ondergrond C2 gebruiken. Geen groter oppervlak van tegellijm voorzien, dan dat binnen 15 minuten met platen kan worden belegd. Platen inleggen en goed aandrukken. Het gelijmde oppervlak is na 24 uur (2 uur bij „snel”) beloopbaar en hierop kan dan (na 12 uur bij „snel”) de tegelvloer worden aangebracht. De tanding afstemmen op het tegelformaat. 24 uur later (2 uur later) kan dan de tegelvloer worden gevoegd met flexibele voeg. Verwerking UZIN Multimoll Top 9 bij toepassing onder parket: Platen eerst los in verband uitleggen en met een schrobzaag of cirkelzaag op maat zagen. Met name bij het toepassen van parket zonder veer- en groefverbinding verdient het aanbeveling om de richting van de platen diagonaal op de richting van het te leggen parket te kiezen. De naden laten verspringen. 10 – 15 mm wandafstand aanhouden. Vanuit het midden van het oppervlak de platen weer opnemen en de ondergrond van de gekozen parketlijm voorzien. Platen inleggen en goed aandrukken. Tanding 23/48 gebruiken en controleren of de rug van de plaat volledig bezet is met lijm. Geen groter oppervlak van tegellijm voorzien, dan dat binnen 15 minuten met platen kan worden belegd. De volgende dag kan hierop het parket worden gelijmd. Bij toepassen van tapis eerst controleren of de vloer voldoende vlak is. Eventuele kleine aansluitoneffenheden t.p.v. de naden van de platen uitvlakken met lijm, deze ca. 1 – 2 uur laten drogen en het parket erop lijmen.

Belangrijk:

 • [1]Verwerkingscondities:

Minimale verwerkingstemperatuur: 15 °C.

Minimale ondergrondtemperatuur: 10 °C.

Optimale verwerkingstemperatuur: 15 °C – 25 °C.

Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 75 %.

De temperatuur is van invloed op de verwerkingstijd van de

lijm waarmee de platen worden verlijmd.

 • [1]Indien de ondergrond, gezien de oneffenheid, eerst wordt voorgestreken en geëgaliseerd, kan met een hoogwaardige UZINE egalisatie voor dunne lagen worden geëgaliseerd zoals UZIN NC 170 Hoogwaardige uitvlakmassa* of UZIN NC 172 Sneldrogende hoogwaardige uitvlakmassa*. Zie het UZIN Informatieblad “ondergrond voorbereiden”.
 • [1]Lees altijd eerst de documentatie van de toegepaste lijm alvorens te verwerken.
 • [1]Uitsluitend liggend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op een koele, droge en goed geventileerde plaats.

Arbeidsveiligheid:

– UZIN Multimoll top 9 vraagt niet om speciale beschermende maatregelen. Volg de raadgevingen op voor het verwerken van de producten die samen met UZIN Multimoll top 9 worden verwerkt.

– Gevarenklasse: geen