AABLOS

PARKETVLOEREN

CONTROLELIJST VAN DE PLAATSINGSVOORWAARDEN, TE CONTROLEREN VOOR DE PLAATSING DOOR DE PARKETLEGGER

Bouwplaats : ____________________________

Datum : ____________________________

 

Aard van de ondergrond :

 • cement/traditioneel - gietvloer
 • anhydriet
 • hout (planken)
 • magnesiet
 • asfalt
 • beton
 • andere

 

Soort dekvloer :

 

 • zwevend
 • op afzonderingslaag
 • hechtend
 • verwarmde vloer
 • onderkelderd
 • vochtmembraan? Zo ja, waar aangebracht?____________________________
 • ouderdom van de dekvloer : _____ dagen
 • Dikte (gemiddeld) : _____mm

Ondergrond :

 • vlakheid
 • peil
 • olie, vet, verontreinigingen
 • stof afgevend of uitkorrelend
 • ruw/glad oppervlak
 • barsten

voegen : fractioneringsvoegen, randvoegen (+ plan) (*)

 • opwarmingsprotocol bij vloerverwarming (*)

vochtgehalte (carbidefles) (*) :

% Diepte (mm) Waar gemeten?

1 ……./…………………/……...…………….

2 ……./…………………/……...…………….

3 ……./…………………/………...………….

4 ……./…………………/………………...….

5 ……./…………………/………...………….

Gemiddelde waarde : ……………..……… %

oppervlaktetemperatuur : ..………...........…. C

Binnenklimaat :

 relatieve luchtvochtigheid : ..........…………. %

 luchttemperatuur : ..………..……........…… C

Houtvochtgehalte :

 • lambourdes, multiplex : ….……............…….%
 • parketelementen : ..……...……..........………%

Om onderstaande reden(en) kan niet geplaatst worden :

 

 

 

Staat van bevinding (na plaatsing) :

vlakheid : ………………...........………………

 • open voegen : …………........…………………
 • binnenklimaat : ……………..........……………
 • kleurverschillen : …………...........……………
 • andere : ………………….........……………….
 • fissures

 (*) Het plan van de uitzettingsvoegen, het opwarmingsprotocol (bij vloerverwarming) en de details in verband met de vochtmetingen

van de dekvloer, moeten opgenomen worden in de bijlage van de controlelijst.

Voorbeeld van een opwarmingsprotocol voor vloerverwarming.

Opwarmingsprotocol (vloerverwarming) :

type dekvloer :

 • cement (traditioneel)
 • anhydriet
 • gietvloer
 • andere : .......................................................
 • gemiddelde dikte (mm) : .................................
 • datum van uitvoering : ....................................
 • verhardingstijd : 21 dagen

 

opwarming na voldoende wachttijd :

 • verhoging van de watertemperatuur met maximum 5 C per dag tot 50 C
 • 50 C gedurende minimum 5 dagen aanhouden
 • 48 uur voor de plaatsing van het parket de verwarming afzetten of laag houden
 • 3 dagen na de plaatsing de watertemperatuur met 5 C per dag verhogen tot de kamertemperatuur wordt bereikt.